O naší farmě

Naše ekologická farma se nachází na okraji Doupovských hor na rozmezí Ústeckého a Karlovarského kraje vedle malé vesničky Vrbička.
KontaktovatNavigace

Jak to všechno začalo

Vítejte na statku Český dvorek, v malebném dvorci v krásné krajině předhůří Doupovských hor! V rustikální krajině hrázděných staveb, mezi poli, loukami, sady a lesy, na jedné z cest lemovaných alejemi a spojujících barokní areály v Krásném Dvoře a Valči v Čechách. Zde, v prostoru mezi osadami Skytaly a Vrbička, statek Český dvorek vzniká od roku 2013, přičemž kontinuálně navazuje na původní a již zaniklou selskou usedlost.

Krajina předhůří Doupovských hor jako by přímo sváděla k zemědělskému využívání. Snad i proto lze v blízké obci Skytaly nalézt, v rámci zdejšího souboru barokních staveb, pozůstatky poplužního dvora náležejícího k valečskému panství. K obci byla původně rovněž přidružena nedaleká ovčárna zvaná německy Géla. Český ekvivalent zněl „Dvorek“. Právě tento Dvorek se ve 20. letech 20. století stal samostatně prosperujícím statkem.

Byť byl vývoj samostatného statku „na Géle“ ve 20. a 30. letech velmi perspektivním, desetiletí následující znamenala de facto jeho zkázu. Jak období druhé světové války a následujícího kolektivizovaného zemědělství mezi roky 1948 a 1989, tak i doba 90. let 20. století znamenaly kontinuální úpadek a chátrání celého areálu. Změna měla přijít až na prahu nového milénia, kdy se z ruin původních objektů zrodil nový areál ve své současné podobě.

Nacházíme se v krajině, která je hodna toho, aby zde provozovaná zemědělská činnost ctila ekologické principy a veškeré zde rozvíjené aktivity člověka respektovaly krajinný ráz. Obnova statku Český dvorek je významným milníkem na cestě k maximálnímu naplnění tohoto poslání.

Inspirovali jsme se původním názvem této oblasti a na území Českého dvorku začali provozovat Ekodvorek, ekologický chov koní a skotu, který jsme ještě rozšířili o pěstování ovoce. Zvířata jsou u nás celoročně ustájená venku a mohou se kdykoli jít schovat do přilehlých stájí. Pasou se na sluncem zalitých pastvinách a pochutnávají si na naší vlastní produkci pícnin v BIO kvalitě.

Další naše činnosti

Prodej ryb

Staráme se o vodní nádrže Podbořansku. Na 72 ha vodních ploch lovíme kapry v dvouletém cyklu a jako doplňkové ryby štiku, candáta a amura. Na příští rok chystáme vybudovat vlastní sádku v Kryrech na Lounsku.

Rostlinná výroba

Naše farma obhospodařuje více jak 1500 ha orné půdy. Na polích pěstujeme převážně obiloviny a řepku, luštěniny a pícniny. Část pěstovaných plodin sami zpracováváme a zbývající prodáváme k dalšímu využití v potravinářství.

Lesnictví

Pečujeme o 600 ha lesa.  Snažíme se o trvale udržitelné hospodaření, a tak každý rok zalesníme na 3 ha neobdělávané či neúrodné půdy. Z lesního bohatství pak nazpátek dostáváme zásoby dřeva a zvěřiny.

Prodej okrasných kamenů

Majestátní kameny, které v mžiku promění zahradu v dokonalé místo odpočinku. Nabízíme okrasné kameny z křemence z energií nabité oblasti Českého středohoří a Doupovských hor. 

Navštivte nás

Přijďte mezi nás, zažijte život na farmě a odneste si něco z naší úrody.
KontaktovatNavigace