O naší farmě

Naše ekologická farma se nachází na okraji Doupovských hor na rozmezí Ústeckého a Karlovarského kraje vedle malé vesničky Vrbička.
KontaktovatNavigace

Jak to všechno začalo

Na místě naší dnešní farmy se dříve nacházel ovčín a zájezdní hostinec, kterému se mezi lidmi říkalo “Český dvorek”. S postupem času se “dvorek” poněkud rozrostl, původní pastviny jsme rozšířili a okolí farmy osázeli lesy a políčky. Dnes se na rozloze více než 1500 hektarů pasou krávy a koně, vyrůstají zde lesy, pěstují se obilniny a sklízí nejlepší ovoce široko daleko.
Inspirovali jsme se původním názvem této oblasti a na území Českého dvorku začali provozovat Ekodvorek, ekologický chov koní a skotu, který jsme ještě rozšířili o pěstování ovoce. Zvířata jsou u nás celoročně ustájená venku a mohou se kdykoli jít schovat do přilehlých stájí. Pasou se na sluncem zalitých pastvinách a pochutnávají si na naší vlastní produkci pícnin v BIO kvalitě.

Další naše činnosti

Prodej ryb

Staráme se o vodní nádrže Podbořansku. Na 72 ha vodních ploch lovíme kapry v dvouletém cyklu a jako doplňkové ryby štiku, candáta a amura. Na příští rok chystáme vybudovat vlastní sádku v Kryrech na Lounsku.

Rostlinná výroba

Naše farma obhospodařuje více jak 1500 ha orné půdy. Na polích pěstujeme převážně obiloviny a řepku, luštěniny a pícniny. Část pěstovaných plodin sami zpracováváme a zbývající prodáváme k dalšímu využití v potravinářství.

Lesnictví

Pečujeme o 600 ha lesa.  Snažíme se o trvale udržitelné hospodaření, a tak každý rok zalesníme na 3 ha neobdělávané či neúrodné půdy. Z lesního bohatství pak nazpátek dostáváme zásoby dřeva a zvěřiny.

Prodej okrasných kamenů

Majestátní kameny, které v mžiku promění zahradu v dokonalé místo odpočinku. Nabízíme okrasné kameny z křemence z energií nabité oblasti Českého středohoří a Doupovských hor. 

Navštivte nás

Přijďte mezi nás, zažijte život na farmě a odneste si něco z naší úrody.
KontaktovatNavigace