Lesnické služby

Kromě péče o vlastní lesy nabízíme i služby případným zájemcům. Nabízíme dílčí lesnické služby i kompletní péči o lesní porosty od zalesňování až po těžbu dřeva. Cenovou nabídku vám na požádání vypracujeme individuálně. Nabízíme zajištění činnosti odborného lesního hospodáře.

Poptávka

Pěstební činnost

V pěstební činnosti jsme schopni poskytnout pracovníky na výžiny, sázení, ochranu sazenic proti okusu (nátěry a výstavba oplocenek), úklid klestu, přípravu ploch pro zalesnění – naorávání ploch lesní talířovou frézou a drcení klestu na ploše, frézování pařezů a čištění ploch od náletových dřevin speciálními stroji.

Těžební činnost

V případě volných kapacit nabízíme těžbu JMP + UKT. Dále možnost svozu dříví nebo manipulace vyvážecí traktorovou soupravou. Nabízíme svoz klestu a jeho seštěpkování a odvoz.

Výkup dřevní hmoty

Nabízíme vykoupení vaší kulatiny v blízkém okolí. Cenovou nabídku zašleme individuálně.

Drcení křovin

Frézování pařezů

Poptávka

Máte otázky? Přijďte mezi nás nebo nám napište vzkaz.

Rychlý kontakt

Veronika Drábková

Tel.: +420 777 717 053
E-mail: drabkova@silhanek.cz